Aktualności

O Centrum

Do zadań Centrum należy m.in.: prowadzenie działalności doradczej, informacyjnej, szkoleniowej, w zakresie ochrony własności intelektualnej, wewnątrzuczelniana pomoc w transferze technologii oraz w wykorzystaniu innowacyjności przez podmioty zewnętrzne oraz pośrednictwo w procesie wykorzystania potencjału Uniwersytetu w gospodarce.

Kontakt

dr inż. Dariusz Mikołajewski
Dyrektor CTTI UKW
e-mail: dmikolaj@ukw.edu.pl
tel. kom. 725 889 909

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Centrum Transferu Technologii i Innowacji
ul. Ogińskiego 16, I piętro, pokoje 103-106
tel. 52 34 19 137