Centrum Transferu Technologii i Innowacji

Materiały nowej generacji z tworzywa polimerowego ulegającego recyklingowi organicznemu

Dr Piotr Rytlewski (Katedra Inżynierii Materiałowej w Instytucie Techniki - Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki) - kierownik Specjalistycznego Laboratorium Badań Materiałów Polimerowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierownik projektu badawczego Selektywna metalizacja nowych powłok polimerowych z wykorzystaniem promieniowania laserowego; rzecznik patentowy; uczestnik projektu kluczowego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, p.t.: „Materiały opakowaniowe nowej generacji z tworzywa polimerowego ulegającego recyklingowi organicznemu; główny wykonawca projektu badawczego pt.: Nowe nanokompozyty polimerowe przeznaczone do metalizowania stymulowanego laserowo”; trzeciej edycji rządowego programu „Top 500 Innovators”, który umożliwia odbycie dwumiesięcznego stażu w USA.

Zobacz więcej na temat działalności dr. Piotra Rytlewskiego