Granty na prace przedwdrożeniowe – podniesienie poziomu gotowości wdrożeniowej (TRL)

Granty na prace przedwdrożeniowe – podniesienie poziomu gotowości wdrożeniowej (TRL)

Konsorcjum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego ogłasza konkurs na granty na prace przedwdrożeniowe – podniesienie poziomu gotowości wdrożeniowej (TRL) w ramach projektu "Inkubator Innowacyjności +". 

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z §8 ust. 5 dotyczącym wprowadzania zmian w Regulaminie UCZESTNICTWA W KONKURSIE O PRZYZNANIE GRANTU NA PRACE PRZEDWDROŻENIOWE – PODNIESIENIE POZIOMU GOTOWOŚCI WDROŻENIOWEJ (TRL) REALIZOWANY PRZEZ KONSORCJUM UTP I UKW W RAMACH PROJEKTU „INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI PLUS”; §3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Termin naboru Wniosków w konkursie o przyznanie grantu w I edycji rozpocznie się 16 października 2017 roku  i potrwa do 27 października 2017 roku, natomiast w II edycji rozpocznie się 1 marca 2018 roku i potrwa do 15 marca 2018 roku.

.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Centrum Transferu Technologii i Innowacji
ul. Ogińskiego 16, I piętro, pokoje 103-106
tel. 52 34 19 137