Centrum Transferu Technologii i Innowacji

Oferta usług analitycznych, ekspertyz oraz doradztwo technologiczne dla przemysłu winiarskiego

Zakład Biotechnologii UKW oferuje usługi analityczne, ekspertyzy oraz doradztwo technologiczne dla przemysłu winiarskiego:

  • oznaczenia zawartości kwasów organicznych tj. kwas octowy, mlekowy, jabłkowy, winowy, bursztynowy, cytrynowy oraz fumarowy w moszczach oraz w winie metodą z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)
  • oznaczenia stężenia etanolu w winie metodą z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)
  • oznaczenia stężenia lotnych produktów ubocznych fermentacji alkoholowej w winie metodą z wykorzystaniem kapilarnej chromatografii gazowej (GC)
  • oznaczenia kwasowości lotnej wina metodą zgodną z PN-A-79120-08:1990
  • oznaczenia kwasowości ogólnej wina metodą zgodną z PN-A-79120-07:1990
  • oznaczenia stężenia ditlenku siarki w winie metodą zgodną z PN-A-79120-10:1990
  • oznaczenia stężenia cukrów w moszczu oraz winie metodą z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Zakład Biotechnologii,

Księcia Józefa Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz, tel. 52 32 59 218