Centrum Transferu Technologii i Innowacji

Oferta usług analitycznych, ekspertyz oraz doradztwo technologiczne dla przemysłu browarniczego

Zakład Biotechnologii UKW oferuje usługi analityczne, ekspertyzy oraz doradztwo technologiczne dla przemysłu browarniczego:

 • oznaczenia stopnia scukrzenia słodu w trakcie procesu warzenia metodą z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)
 • oznaczenia stężenia etanolu w piwie metodą wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)
 • oznaczenia stężenia lotnych produktów ubocznych fermentacji metodą z wykorzystaniem kapilarnej chromatografii gazowej (GC)
 • oznaczenia ekstraktu pozornego oraz rzeczywistego piwa metodą areometryczną i refraktometryczną
 • przeprowadzenia testu forsowania piwa metodą Hartonga
 • oznaczenia kwasowości ogólnej piwa metodą miareczkowania wizualnego lub potencjometrycznego (metoda odwoławcza)
 • oznaczenia stężenia wolnego azotu aminowego (FAN) oraz białka w piwie metodą spektrofotometryczną
 • oznaczenia stężenia polifenoli w piwie metodą spektrofotometryczną
 • oznaczenia zawartości substancji redukujących w piwie metodą spektrofotometryczną
 • oznaczenia VDK (dwu ketonów m.in. diacetylu) w piwie metodą Carlsberga
 • oznaczenia podstawowych parametrów jakościowych wody technologicznej

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Zakład Biotechnologii,
Księcia Józefa Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz, tel. 52 32 59 218