Centrum Transferu Technologii i Innowacji

Oferta w zakresie konstrukcji i dynamiki maszyn