Centrum Transferu Technologii i Innowacji

Oferta w zakresie chemii i technologii poliuretanów