Centrum Transferu Technologii i Innowacji

Oferta dla instytucji kontrolujących stopień skażenia alkoholu etylowego

Zakład Biotechnologii UKW oferuje usługi analityczne, ekspertyzy oraz doradztwo technologiczne dla instytucji kontrolujących stopień skażenia alkoholu etylowego obejmujące:

  • oznaczenia stężenia acetonu, alkoholu izopropylowego (2-propanol) oraz octanu etylu w skażonym alkoholu etylowym metodą z wykorzystaniem kapilarnej chromatografii gazowej (GC)
  • oznaczenia stężenia benzoesanu denatonium (Bitrexu®) w skażonym alkoholu etylowym metodą z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)
  • oznaczania mocy spirytusu metodą areometryczną oraz piknometryczną (metoda odwoławcza) zgodnie z PN-A-79529-4:2005
  • ekspertyzy umożliwiające rozróżnienie spirytusów otrzymanych w wyniku procesu rektyfikacji oraz destylacji produktów przemysłowych np. płynów do spryskiwaczy samochodowych

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Zakład Biotechnologii,
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz, tel. 52 32 59 218