Kontakt

Centrum Transferu Technologii i Innowacji
Dyrektor CTTI UKW
dr inż. Dariusz Mikołajewski
tel. kom. 725 889 909
e-mail: dmikolaj@ukw.edu.pl

Brokerzy Innowacji
Ogińskiego 16, I piętro, pokoje 103-106
dr Anita Kubanek
Broker Innowacji
tel. 52 32 36 773
e-mail: akubanek@ukw.edu.pl

mgr Joanna Jankowiak
Broker Innowacji
tel. 52 32 36 765
e-mail: joanna.jankowiak@ukw.edu.pl

Brokerzy Innowacji
Chodkiewicza 30, budynek B, II piętro, pokój 261A

mgr inż. Joanna Nowak
Broker Innowacji
tel. 52 34 19 137
e-mail: joanna_n@ukw.edu.pl

Spółka Celowa UKW
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Sp. z o.o.
Zarząd Spółki
Prezes Zarządu
dr inż. Dariusz Mikołajewski
tel. kom. 725 889 909
e-mail: dmikolaj@ukw.edu.pl

Wiceprezes Zarządu
mgr Monika Łaganowska
tel. 52 32 36 774
e-mail: monika.laganowska@ukw.edu.pl

Prokurent
mgr Rafał Michalski
tel. 52 32 36 768
e-mail: rafalmi@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Centrum Transferu Technologii i Innowacji
ul. Ogińskiego 16, I piętro, pokoje 103-106
tel. 52 34 19 137