Centrum Transferu Technologii i Innowacji

Prowadzenie procesów partycypacji publicznej i konsultacji społecznych

Realizacja inwestycji, przygotowywanie dokumentów strategicznych czy projektowanie i wdrażanie polityk publicznych coraz częściej wymaga zaangażowania zróżnicowanych grup społecznych: mieszkańców, władz, przedsiębiorców, organizacji społecznych, inwestorów. Odpowiednio zaplanowany i przeprowadzony proces partycypacji czy konsultacji pozwala na przygotowanie projektów i inwestycji zgodnych z oczekiwaniami poszczególnych grup, zapobiega także konfliktom.

Katedra Socjologii UKW oferuje usługi projektowania i realizacji procesów partycypacji publicznej i konsultacji społecznych dokumentów strategicznych i polityk publicznych, przede wszystkim z zakresu planowania przestrzennego, przestrzeni publicznych i rewitalizacji:

  • warsztaty, warsztaty projektowe,
  • spotkania otwarte,
  • spacery badawcze,
  • badania społeczne,
  • mediacje.

Kontakt:
dr Marta Jaskulska
Katedra Socjologii UKW
marta_jaskulska@wp.pl
tel. 509 550 324