Centrum Transferu Technologii i Innowacji

Komunikowanie

Dr Radosław Sajna (Zakład Teorii Języka i Mediów w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej - Wydział Humanistyczny) - naukowo zajmuje się różnymi aspektami komunikowania międzynarodowego, masowego i politycznego, często w ujęciu globalnym, uzupełniając wiedzę teoretyczną wcześniejszymi doświadczeniami zawodowymi w charakterze dziennikarza, tłumacza, lektora j. hiszpańskiego, pilota wycieczek zagranicznych, dyrektora ds. współpracy z zagranicą w jednej z warszawskich firm. Innym aspektem prowadzonych przez niego badań jest ekologia, w tym problem ocieplenia klimatu, jako temat medialny.

KONTAKT
telefon: 52/ 348 78 21
e-mail: rsajna@post.pl

Zobacz więcej na temat działalności dr. Radosława Sajny