Regionalne inteligentne specjalizacje

  • 18 września 2015

Regionalne inteligentne specjalizacje

Potencjały rozwojowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego według dokumentu „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Strategia na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji.”:

  • 1) Najlepsza bezpieczna żywność – przetwórstwo, nawozy i opakowania
  • 2) Medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna
  • 3) Motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa
  • 4) Narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych
  • 5) Przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie, usługi ICT
  • 6) Biointeligentna specjalizacja – potencjał naturalny, środowisko, energetyka
  • 7) Transport, logistyka, handel – szlaki wodne i lądowe
  • 8) Dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły kreatywne

Źródło: Załącznik do Uchwały nr 2/14/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2015 r., s. 93

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Centrum Transferu Technologii i Innowacji
ul. Ogińskiego 16, I piętro, pokoje 103-106
tel. 52 34 19 137