Krajowe inteligentne specjalizacje

  • 18 września 2015

Krajowe inteligentne specjalizacje

Zdrowe społeczeństwo

Kis 1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne

Kis 2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz  w medycynie spersonalizowanej

Kis 3. Wytwarzanie produktów leczniczych

Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna  i środowiskowa

Kis 4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego

Kis 5. Źywność wysokiej jakości

Kis 6. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej i inżynierii  środowiska

Zrównowaźona energetyka

Kis 7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii

Kis 8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo

Kis 9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

Surowce naturalne i gospodarka odpadami

Kis 10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa  i wykorzystywania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów

Kis 11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe  i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)

Kis 12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe  (w ujęciu horyzontalnym)

Kis 13. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty  o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy  i nanoprodukty

Kis 14. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe

Kis 15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne

Kis 16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących

Kis 17. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych

Kis 18. Optoelektroniczne systemy i materiały

Kis 19. Inteligentne technologie kreacyjne

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Centrum Transferu Technologii i Innowacji
ul. Ogińskiego 16, I piętro, pokoje 103-106
tel. 52 34 19 137