Przygotowanie dokumentów strategicznych

Strategie rozwoju lokalnego, gminne programy rewitalizacji, programy sektorowe to narzędzie zarzadzania jednostką samorządu terytorialnego. To coraz częściej także warunek ubiegania się o fundusze zewnętrzne, w tym fundusze unijne na lata 2014-2020.

Katedra Socjologii UKW oferuje usługi przygotowania dokumentów strategicznych, obejmujących także rowadzenie badań społecznych i konsultacji społecznych. 

Kontakt:
dr Marta Jaskulska
Katedra Socjologii UKW
marta_jaskulska@wp.pl
tel. 509 550 324

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Centrum Transferu Technologii i Innowacji
ul. Ogińskiego 16, I piętro, pokoje 103-106
tel. 52 34 19 137