Centrum Transferu Technologii i Innowacji

Przygotowanie dokumentów strategicznych

Strategie rozwoju lokalnego, gminne programy rewitalizacji, programy sektorowe to narzędzie zarzadzania jednostką samorządu terytorialnego. To coraz częściej także warunek ubiegania się o fundusze zewnętrzne, w tym fundusze unijne na lata 2014-2020.

Katedra Socjologii UKW oferuje usługi przygotowania dokumentów strategicznych, obejmujących także rowadzenie badań społecznych i konsultacji społecznych. 

Kontakt:
dr Marta Jaskulska
Katedra Socjologii UKW
marta_jaskulska@wp.pl
tel. 509 550 324