Centrum Transferu Technologii i Innowacji

Oferta badań marketingowych, testowania prototypów oraz badań społecznych

Sukces rynkowy każdego innowacyjnego produktu czy usługi zależy od tego, w jakim stopniu spełnią oczekiwania przyszłych odbiorców. Jeszcze w początkowej fazie projektowania innowacji warto szczegółowo określić potrzeby docelowych konsumentów tak, aby finalny produkt w pełni na nie odpowiadał.

Katedra Socjologii UKW oferuje usługi projektowania i realizacji badań marketingowych nowych oraz istniejących produktów:

  • Badanie zapotrzebowania na dany produkt lub usługę, badanie oczekiwań  konsumentów
  • Testy marketingowe prototypów ()

Stosowane metody i techniki badań:

  • testy  pokazu, testy użycia
  • wywiady indywidualne PAPI, CAPI, IDI, CAWI, wywiady telefoniczne CATI
  • zogniskowane wywiady grupowe Focus
  • obserwacje, tajemniczy klient
  • desk research, analiza danych zastanych.

Ponadto prowadzimy badania społeczne, np. badania opinii, analizy społeczno-demograficzne na potrzeby dokumentów strategicznych, analizy funkcjonowania organizacji  i instytucji, badanie wizerunku.

Kontakt:
dr Magdalena Szczepańska
Katedra Socjologii UKW
magda1szczepanska@gmail.com
tel. 508 213 417