Centrum Transferu Technologii i Innowacji

Aktualności

Forum Ekspansji Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W dniach od 29 do 30 listopada 2016 r. w Toruńskim Parku Technologicznym odbędzie się Forum Ekspansji Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 

Seminarium: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego zapraszają na seminarium poświęcone Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 „Wsparcie na przystąpienie do systemów jakości” i w działaniu „Współpraca”.

PO IR: Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze

Od 30 czerwca 2016 r. do 29 lipca 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałania 4.1.2 "Regionalne agendy naukowo-badawcze", w ramach IV Osi priorytetowej:

Seminarium: Dotacje na innowacje gospodarcze

Centrum Transferu Technologii i Innowacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zaprasza na seminarium „Dotacje na innowacje gospodarcze - Bony na Innowacje dla MŚP i Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze – zasady udzielania wsparcia dla przedsiębiorców i oferta badawcza Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego dla gospodarki.”

Biznes po studencku - konkurs

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego we współpracy z Fundacją Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zaprasza wszystkich studentów UKW do udziału w konkursie na opracowanie biznesplanu.

Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii „PACTT”

Centrum Transferu Technologii i Innowacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przystąpiło do sieci współpracy pod nazwą Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii „PACTT”.

Konferencja Agencja Rozwoju Przemysłu – biznes, rozwój, innowacje - 26.11.2015 r.

26 listopada 2015 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się Konferencja: Agencja Rozwoju Przemysłu – biznes, rozwój, innowacje. 

Bony na innowacje dla MŚP- zasady udzielania dotacji dla przedsiębiorców i oferta badawcza Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego dla gospodarki

Dnia 12 października 2015 r. Centrum Transferu Technologii i Innowacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (CTTI) zorganizowało Seminarium: „Bony na innowacje dla MŚP- zasady udzielania dotacji dla przedsiębiorców i oferta badawcza Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego dla gospodarki”.