Aktualności

PO IR: Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze

02 czerwca 2016

Od 30 czerwca 2016 r. do 29 lipca 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałania 4.1.2 "Regionalne agendy naukowo-badawcze", w ramach IV Osi priorytetowej:

czytaj całość…

Seminarium: Dotacje na innowacje gospodarcze

02 czerwca 2016

Centrum Transferu Technologii i Innowacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zaprasza na seminarium „Dotacje na innowacje gospodarcze - Bony na Innowacje dla MŚP i Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze – zasady udzielania wsparcia dla przedsiębiorców i oferta badawcza Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego dla gospodarki.”

czytaj całość…

Biznes po studencku - konkurs

23 maja 2016

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego we współpracy z Fundacją Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zaprasza wszystkich studentów UKW do udziału w konkursie na opracowanie biznesplanu.

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Centrum Transferu Technologii i Innowacji
ul. Ogińskiego 16, I piętro, pokoje 103-106
tel. 52 34 19 137