Centrum Transferu Technologii i Innowacji

Konkurs: Szybka Ścieżka Konkurs: Szybka Ścieżka

Konkurs: Szybka Ścieżka

Konkurs  Szybka Ścieżka 1/1.1.1/2021 skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. W konkursie, który jest podzielony na dwie rundy, mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, również z jednostkami naukowymi w ramach konsorcjum.
Konkurs bez ograniczeń tematycznych.
Projekty muszą być realizowane poza województwem mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

Ważna informacja: z uwagi na kończące się środki na dofinansowanie projektów w ramach POIR,  nabór wniosków w danej rundzie konkursu zostanie zamknięty, gdy suma wartości dofinansowania w złożonych wnioskach w ramach tej rundy przekroczy 500% jej alokacji (z zastrzeżeniem, że nabór wniosków w rundzie będzie trwał co najmniej 7 dni).

Budżet w wysokości: 300 000 000 zł
Rozpoczęcie naboru wniosków: 22 marca 2021 r.
Zakończenie naboru wniosków: 4 maja 2021 r.

Więcej informacji: 

https://www.gov.pl/web/ncbr/szybka-sciezka--ogloszenie-konkursu-nr-11112021

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.