Centrum Transferu Technologii i Innowacji

Konkurs - BADANIA NA RYNEK Konkurs - BADANIA NA RYNEK

Konkurs - BADANIA NA RYNEK

Od 13 stycznia do 17 lutego br. firmy mikro, małe oraz średnie mogą składać dokumenty w konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Badania na rynek”, którego celem jest sfinansowanie wdrożenia innowacyjnych produktów i procesów powstałych w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych.

Dofinansowanie może wynieść do 80% wartości projektu.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  • wydatki inwestycyjne
  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów
  • zakup nieruchomości
  • roboty budowlane
  • budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal
  • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
  • eksperymentalne prace rozwojowe
  • usługi doradcze

Szczegóły programu: 

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/badania-na-rynek-konkurs-ogolny-2?fbclid=IwAR3iyPDM583e5O5HjO1eIhWTDdAZjA7w3TTrKAiwc5ISdZDFGX-1rj1Aw2M