Centrum Transferu Technologii i Innowacji

Ogólnopolski Konkurs Student-Wynalazca

Ogólnopolski Konkurs Student-Wynalazca

Trwa nabór zgłoszeń do XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca.

Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.
Do Konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej.
Laureaci nagród głównych wezmą udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie – The International Exhibiton of Inventions of Geneva w 2021 roku. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie.
Więcej informacji:
https://tu.kielce.pl/xi-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-student-wynalazca/