Centrum Transferu Technologii i Innowacji

Nowy Biuletyn CTTiI

Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem Biuletynu Centrum Transferu Technologii i Innowacji UKW.