Centrum Transferu Technologii i Innowacji

Sukces naukowców z UKW na targach KIDE

Miło nam poinformować o sukcesie, jaki odnieśli naukowcy z naszej Uczelni na Międzynarodowych Targach Wynalazczości i Designu KIDE 2020 (Kaohsiung, Tajwan).

Złoty medal otrzymał Zespół w składzie: Zbigniew Szczepański, Marek Macko, Dariusz Mikołajewski oraz Joanna Nowak, za opracowanie technologii tworzenia poliuretanowych protez piersi w oparciu o skan i druk 3D (Development of technology for creating polyurethane breast prosthesis based on 3D scanning and 3D printing).

Srebrny medal otrzymał zespół w składzie: Mariusz K. Kaczmarek, Tomasz Fąs oraz Joanna Nowak, za wynalazek: Moduł pletyzmografii powietrznej do systemu masażu pneumatycznego (Air plethysmography module for pneumatic massage system).

Targi KIDE są organizowane przez Światowe Stowarzyszenie Własności Intelektualnej i Wynalazczości (WIIPA) oraz Tajwańskie Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Produktów Innowacyjnych (TIPPA). Ich misją jest łączenie innowacyjności z przedsiębiorczością. Możliwość zaprezentowania na targach wynalazków z naszej uczelni, stwarza warunki do nawiązania kontaktów biznesowych z azjatyckimi producentami, inwestorami oraz podmiotami zainteresowanymi współpracą.

Serdecznie gratulujemy zespołom badawczym z UKW!