Centrum Transferu Technologii i Innowacji

Bony na innowacje Bony na innowacje

Bony na innowacje

Bezzwrotne wsparcie finansowe projektów sektora MŚP!

Bony na innowacje - Dostępność Plus
W ramach pierwszego etapu konkursu „Bony na innowacje” można uzyskać dofinansowanie na zakup usług badawczo-rozwojowych opracowanych przez jednostki badawczo-naukowe.
W drugim etapie celem jest sfinansowanie wdrożenia opracowanego wcześniej pomysłu na innowację technologiczną.
Celem obu działań jest zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi fizycznymi, bądź poznawczymi.
Więcej informacji:
Etap I: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-etap-1-uslugowy-dostepnosc-plus

Etap II: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-2-inwestycyjny-dostepnosc-plus


Bony na innowacje
Celem I etapu konkursu jest sfinansowanie zakupu dla firmy usług badawczo-rozwojowych opracowanych przez jednostki badawczo-naukowe.
Celem II etapu konkursu jest sfinansowanie wdrożenia Twojego pomysłu na innowację technologiczną opracowaną przez jednostkę naukową w I etapie konkursu. Więcej informacji:
Etap I: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-1-uslugowy

Etap II: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-2-inwestycyjny