Centrum Transferu Technologii i Innowacji

Witamy na nowej stronie Centrum Transferu Technologii i Innowacji UKW

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą rekrutacyjną Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

o jednostce

Do zadań Centrum należy m.in.: prowadzenie działalności doradczej, informacyjnej, szkoleniowej, w zakresie ochrony własności intelektualnej, wewnątrzuczelniana pomoc w transferze technologii oraz w wykorzystaniu innowacyjności przez podmioty zewnętrzne oraz pośrednictwo w procesie wykorzystania potencjału Uniwersytetu w gospodarce.

Kontakt

Centrum Transferu Technologii i Innowacji
Dyrektor CTTI UKW
dr inż. Dariusz Mikołajewski
tel. kom. 725 889 909
e-mail: dmikolaj@ukw.edu.pl

Brokerzy Innowacji
Chodkiewicza 30, budynek B, II piętro, pokój 261A

mgr inż. Joanna Nowak
Broker Innowacji
tel. 52 34 19 137
e-mail: joanna_n@ukw.edu.pl

Spółka Celowa UKW
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Sp. z o.o.
Zarząd Spółki
Prezes Zarządu
dr inż. Dariusz Mikołajewski
tel. kom. 725 889 909
e-mail: dmikolaj@ukw.edu.pl

Wiceprezes Zarządu
mgr Monika Łaganowska
tel. 52 32 36 774
e-mail: monika.laganowska@ukw.edu.pl

Prokurent
mgr Rafał Michalski
tel. 52 32 36 768
e-mail: rafalmi@ukw.edu.pl