Centrum Transferu Technologii i Innowacji

o jednostce

Centrum Transferu Technologii i Innowacji to jednostka ogólnouczelniana, do jej zadań należy m.in.: prowadzenie działalności doradczej, informacyjnej, szkoleniowej w zakresie ochrony własności intelektualnej, wewnątrzuczelniana pomoc w transferze technologii oraz w wykorzystaniu innowacyjności przez podmioty zewnętrzne oraz pośrednictwo w procesie wykorzystania potencjału Uniwersytetu w gospodarce.

Kontakt

Centrum Transferu Technologii i Innowacji
ul. J. K. Chodkiewicza 30, bud. B, II p., pok. 261A
85-064 Bydgoszcz  

Dyrektor CTTiI UKW
dr Alina Kaszkur
tel. kom. 534 333 391
e-mail: alina.kaszkur@ukw.edu.pl

Specjalista
Agnieszka Tabuła-Szczepańska

tel. 52 34 19 137
e-mail: a.tabula@ukw.edu.pl

Broker Innowacji  (½ etatu)
Szymon Wasielewski
tel. 52 34 19 137


Referent (½ etatu)

Lucyna Zatyka
tel. 52 34 19 137
e-mail: l.zatyka@ukw.edu.pl

Spółka Celowa UKW
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Sp. z o.o.

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu
dr inż. Dariusz Mikołajewski, prof. uczelni 
tel. kom. 725 889 909
e-mail: dmikolaj@ukw.edu.pl

Wiceprezes Zarządu
mgr Monika Łaganowska
tel. 52 32 36 774
e-mail: monika.laganowska@ukw.edu.pl

Prokurent
dr Agata Milczewska
e-mail: agata.milczewska@ukw.edu.pl