Centrum Transferu Technologii i Innowacji

o jednostce

Centrum Transferu Technologii i Innowacji to jednostka ogólnouczelniana, do jej zadań należy m.in.: prowadzenie działalności doradczej, informacyjnej, szkoleniowej w zakresie ochrony własności intelektualnej, wewnątrzuczelniana pomoc w transferze technologii oraz w wykorzystaniu innowacyjności przez podmioty zewnętrzne oraz pośrednictwo w procesie wykorzystania potencjału Uniwersytetu w gospodarce.

Kontakt

Centrum Transferu Technologii i Innowacji
ul. J. K. Chodkiewicza 30, bud. B, II p., pok. 261
85-064 Bydgoszcz
e- mail: innowacje@ukw.edu.pl

Dyrektor CTTiI UKW
dr Alina Kaszkur
tel. kom. 534 333 391
e-mail: alina.kaszkur@ukw.edu.pl

Specjalista
Agnieszka Tabuła-Szczepańska

tel. 52 34 19 137
e-mail: a.tabula@ukw.edu.pl

Referent/Broker Innowacji
Lucyna Zatyka
tel. 52 34 19 137
e-mail: l.zatyka@ukw.edu.pl

Broker Innowacji (½ etatu)
mgr Przemysław Müller
tel. 52 34 19 137
e-mail: przemyslaw.muller@ukw.edu.pl

Broker Innowacji (½ etatu)
mgr Szymon Wasielewski
tel. 52 34 19 137
e-mail: szwasiel@ukw.edu.pl

Biuro Bydgoskiego Festiwalu Nauki

Specjalista
mgr Agnieszka Balcer
tel. 52 34 19 120 / kom. 723 667 137
e-mail: agnieszkabalcer@ukw.edu.pl

Specjalista
dr Paulina Wenderlich
tel. 52 34 19 120 / kom. 723 667 137
e-mail: paulina.wenderlich@ukw.edu.pl

Spółka Celowa UKW
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Sp. z o.o.

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu
dr inż. Dariusz Mikołajewski, prof. uczelni 
tel. kom. 725 889 909
e-mail: dmikolaj@ukw.edu.pl

Prokurent
dr Agata Milczewska
e-mail: aipukwb@gmail.com