Centrum Transferu Technologii i Innowacji
o jednostce

Centrum Transferu Technologii i Innowacji UKW (CTTI UKW) stanowi pierwszy i podstawowy punkt kontaktowy dla przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego Uniwersytetu chcących nawiązać współpracę z zespołami naukowymi działającymi w ramach UKW. CTTI prowadzi proaktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przejawiającą się również w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego UKW z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które mogą doprowadzić do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych. Podstawowym celem „wewnętrznym” CTTI jest analizowanie potencjału technicznego i intelektualnego Uniwersytetu i opracowywanie możliwości jego lepszego wykorzystania przez studentów i pracowników Uniwersytetu. W zakresie realizacji celów „zewnętrznych” CTTI zajmuje się koordynacją procesu komercjalizacji rezultatów prac badawczo-rozwojowych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. 

Kontakt

Centrum Transferu Technologii i Innowacji
ul. J. K. Chodkiewicza 30, bud. B, II p., pok. 261
85-064 Bydgoszcz
e- mail: innowacje@ukw.edu.pl

Dyrektor CTTiI UKW
dr Alina Kaszkur
tel. kom. 534 333 391
e-mail: alina.kaszkur@ukw.edu.pl

Specjalista
Agnieszka Tabuła-Szczepańska

tel. 52 34 19 137
e-mail: a.tabula@ukw.edu.pl

Referent/Broker Innowacji
Lucyna Zatyka
tel. 52 34 19 137
e-mail: l.zatyka@ukw.edu.pl

Broker Innowacji (½ etatu)
mgr Przemysław Müller
tel. 52 34 19 137
e-mail: przemyslaw.muller@ukw.edu.pl

Broker Innowacji (½ etatu)
mgr Szymon Wasielewski
tel. 52 34 19 137
e-mail: szwasiel@ukw.edu.pl

Biuro Bydgoskiego Festiwalu Nauki

Specjalista
mgr Agnieszka Balcer
tel. 52 34 19 120 / kom. 723 667 137
e-mail: agnieszkabalcer@ukw.edu.pl

Specjalista
dr Paulina Wenderlich
tel. 52 34 19 120 / kom. 723 667 137
e-mail: paulina.wenderlich@ukw.edu.pl

Spółka Celowa UKW
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Sp. z o.o.

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu
dr hab. inż. Cezary Gozdecki, prof. uczelni

e-mail: gozdecki@ukw.edu.pl 

 

Zastępca Prezesa

dr hab. inż. Joanna Paciorek-Sadowska, prof. uczelni 

e-mail: paciorek@ukw.edu.pl 

 

Prokurent
dr Agata Milczewska
e-mail: aipukwb@gmail.com